• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 10.12.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

2. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 10.12.2016
 

Ústřední rada KAN

 

 1. zasedla v novém složení dnes poprvé na obvyklém místě. Její členové si velmi váží důvěry, kterou jim dali delegáti XXIV. sněmu KAN a jsou odhodláni ji nezklamat;

 2. navrhuje, aby se KAN aktivně se zúčastnil voleb do Poslanecké sněmovny alespoň v jednom kraji, nejlépe v Praze. V souvislosti s tím žádá členy a příznivce KAN, aby oslovili politicky odpovědné občany a spolu s nimi se připravovali na kandidaturu za Klub angažovaných nestraníků;

 3. schválila dopis – písemný dotaz Ústřední rady KAN určený České televizi, proč ČT-2 nedodržela svůj vydaný program a 2x v tomto týdnu bez upozornění a bez omluvy nevysílala pořad o Pavlu Wonkovi pod názvy „Pavel Wonka se zavazuje" a „Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy". Uložila J. Domlátilovi doručit dopis České televizi;

 4. sleduje s nelibostí pokračující netransparentní obchodní transakce, jejichž výsledkem je postupný výprodej tuzemských podniků se strategickou či tradičně českou výrobou zahraničním vlastníkům, varuje zvláště před prodejem úspěšných podniků (např. Škoda Transportation) čínským investorům;

 5. považuje za diskriminační absolutní zákaz kouření ve všech restauracích navržený v připravované novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Přestože jsou přítomní členové ÚR KAN nekuřáci, vnímají to jako omezení volby životního stylu jednotlivce;

 6. pověřila J. Domlátila a M. Matějku, aby do konce r. 2016 zajistili všechny náležitosti a Ministerstvu vnitra ČR podali nové stanovy KAN k registraci;

 7. uložila J. Domlátilovi a M. Matějkovi, aby v ČSOB do 31.12.2016 obnovili údaje příslušné k bankovním účtům KAN;

 8. přeje všem členům a příznivcům KAN příjemný čas adventní, kouzelné požehnané Vánoce a do nového roku 2017 dobré zdraví, elán a svěžího ducha;

 9. stanovila tento kalendář řádných jednání Ústřední rady KAN na období do července 2017:
  14. ledna, 4. února, 4. března, 8. dubna, 6. května, 27. května, 10. června, 24. června, 22. července.

 

Přijato pěti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Miška, Pochman

Omluveni: Matějka, Protiva

 


 

Usnesení ÚR KAN 10.12.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1050 hostů a žádný člen