ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

11. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 10. 10. 2015

Ústřední rada KAN

  1. se sešla v Přerově v hotelu Na jižní na výjezdním zasedání;

  2. přivítala na svém zasedání zasloužilého člena KAN v Přerově Františka Cigánka, který všem členům ÚR KAN a hostům věnoval na vlastní náklady vydaný sborník s názvem „Jak jsem se stal muklem/pétépákem (politickým vězněm komunismu)";

  3. vyslechla zprávu člena ÚR KAN Vladimíra Hučína o probíhajícím soudu s Tomášem Hradílkem a vyjádřila V. Hučínovi podporu v tomto sporu;

  4. vzala na vědomí zprávu o setkání předsedy J. Domlátila a místopředsedy M. Matějky s bývalým členem ÚR KAN a zástupcem KANu na Slovensku v letech 1990-1993 Štefanem Lazorišákem v Praze dne 7. 10. 2015. Pan Lazorišák informoval o situaci na Slovensku, předal zástupcům současné ÚR několik výtisků své knihy „Karneval revolúcie", ve které popisuje revoluci v r. 1989 na Slovensku. Štefan Lazorišák zároveň informoval o svém záměru uspořádat v r. 2018 v Košicích na Slovensku konferenci k 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy se zaměřením na okupaci na Slovensku a požádal KAN o podporu tohoto jeho záměru s možností pořádat tuto konferenci pod hlavičkou KANu;

  5. projednala záměr Štefana Lazorišáka uvedený v bodě 4. usnesení a žádá členy KAN, aby podle svých možností hledali způsob a do 31. 1. 2016 navrhli, jak pro konferenci k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy získat kromě závažných dokumentů také odborníky, historiky a zasvěcené pamětníky – svědky, včetně těch, kteří se v r. 1968 skrytě podíleli na přípravě invaze;

  6. vyslechla návrh místopředsedy M. Matějky uspořádat v r. 2018 slavnostní konferenci k 50. výročí založení KANu a uložila členům ÚR, aby o tento návrh zvážili a opět se k projednání tohoto návrhu vrátili nejpozději na zasedání ÚR KAN v prosinci 2015;

  7. projednala možnosti účasti KANu ve volbách do krajských zastupitelstev, které se budou konat v příštím roce na podzim;

  8. účastnila se v Přerově exkurze do podniku KAZETO, dále navštívila místo, kde je v Přerově umístěna nástěnka Místního klubu KAN Přerov; navštívila židovský hřbitov v Přerově a hlavní hřbitov v Přerově, kde se poklonila památce por. Vodičky – politického vězně zavražděného komunisty;

  9. vyslovila poděkování J. Bezděkovi a V. Hučínovi z MK KAN v Přerově za výbornou organizaci výjezdního zasedání ÚR v Přerově.

 

(přijato 4 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka

Omluveni: Bíro, Miška, Protiva

Hosté: Bezděk, Cigánek, Hamáček

 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 7. listopadu 2015 od 12,00 hodin v restauraci U Parašutistů (zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Usnesení ÚR KAN 10.10.2015 MS Word formát Microsoft Word

(c) 2017 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 12