• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Trestní oznámení

 

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Jezuitská 4

602 00 Brno 2

V Praze dne 12. 10. 2004

 

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků (dále jen ÚR KAN) se dne 9. 10. 2004 seznámila s informacemi o průběhu incidentu, ke kterému došlo dne 6. 10. 2004 v prostorách okresního soudu v Přerově v průběhu projednávání případu pana Vladimíra Hučína u tohoto soudu.

Při zásahu uniformovaných složek byl poškozen na zdraví pan František Cigánek, politický vězeň bývalého komunistického režimu a člen KAN, a několik dalších osob bylo za použití násilí, způsobem, který je možno označit za porušení osobních svobod, vyvedeno z budovy soudu.

ÚR KAN je přesvědčena, že vzhledem k tomu, že byl realizován výše uvedený postup, a to zcela prokazatelně bez jakéhokoli důvodu, je nucena podat podle ustanovení § 158 trestního řádu tento podnět k zahájení trestního stíhání pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 trestního zákona – zneužití pravomoci veřejného činitele a trestný čin podle § 231 trestního zákona – omezování osobní svobody, a to neznámým pachatelem., tedy tím, kdo tento způsob postupu nařídil.

Jako důkazní prostředek navrhuje ÚR KAN, zastoupená svým předsedou, vyslechnout účastníky incidentu, včetně přítomných novinářů.

ÚR KAN žádá, aby ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení tohoto oznámení byla vyrozuměna o přijatých opatřeních a stavu věci.

Příloha: Výňatek z Usnesení Ústřední rady KAN ze dne 9. října 2004

 

Ing. Pavel Holba, CSc.

předseda ÚR KAN

P.H., K Lipám 293, 190 00 Praha 9

 


Příloha k „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin“

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 10. 2004

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 9. 10. 2004

Ústřední rada KAN

 

  1. 1.vzala na vědomí informaci Ing. Bezděka o incidentu, ke kterému došlo 6. 10. 2004 v chodbách přerovského soudu, kde byl zdravotně poškozen člen KAN pan František Cigánek, a rozhodla, že politické hnutí KAN podá trestní oznámení na neznámého pachatele, který je odpovědný za situaci, jejíž obětí se František Cigánek stal

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 135 hostů a žádný člen