STANOVY KAN

 

Článek V.

Finanční prostředky a zásady hospodaření

 

1. finanční prostředky tvoří členské příspěvky, dary, úroky z vkladů a prostředky získané od státu jako státní příspěvek

2. za vedení evidence o hospodaření odpovídá hospodář, kterého touto činností pověří PÚR KAN. Hospodář je oprávněn nakládat s prostředky KAN v rozsahu, který vymezí PÚR KAN.

3. Místní kluby KAN jsou povinny vždy k 31.1. každého roku písemně oznámit počet členů MK sekretariátu KAN. K témuž datu je MK KAN povinen předložit zprávu o finančním hospodaření a odvést ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků ve výši schválené sněmem KAN.

4. PÚR KAN je povinno zabezpečit zpracování výroční finanční zprávy, a po jejím projednání v ÚR KAN tuto v zákonné lhůtě předložit příslušnému orgánu

(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám         www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 3