STANOVY KAN

 

Článek I.

Název a charakter organizace

1. název organizace: Klub angažovaných nestraníků
zkrácený název   : KAN

2. KAN je politickým hnutím občanů ČR,
       kteří v období od 1.7.1948 do 17.11.1989
       nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,
                členy ani kandidáty KSČ nebo KSS
                placenými funkcionáři ČSM či SSM,
                ani příslušníky Lidových milicí,
a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 - tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

3. KAN je právnickou osobou, která působí na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí, pokud tam občané ČR založí Místní klub

4. KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí

5. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost

6. KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti

7. KAN usiluje o rovný přístup ke všem sdělovacím prostředkům

(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám         www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 16