Usnesení ÚR KAN 20.10.2018

Vytisknout

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. řádného zasedání Ústřední rady KAN

zvolené XXV. sněmem KAN dne 20.10.2018
 

 

Ústřední rada KAN
 

 1. rozhodla, že funkci místopředsedy Ústřední rady KAN budou zastávat dva z jejích členů;

 2. zvolila
  a) předsedou ÚR KAN Ing. Jiřího Domlátila (5 hlasů pro, 1 hlas neplatný),
  b) místopředsedy ÚR KAN:
      Bc. Marcela Mišku (5 hlasů)
      Bohuslava Hamáčka (4 hlasy).
  Volby řídila volební komise XXV. sněmu KAN ve složení Čumpelík a Rynt;

 3. stanovila termín příštího řádného zasedání ÚR KAN, a to sobotu 3. listopadu 2018 od 11,00 h na obvyklém místě.

 

Schváleno všemi 6 hlasy.

redakce Matějka

 

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva
Omluven: Tausch

 


 

Usnesení ÚR KAN 20.10.2018 MS Word formát Microsoft Word