• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.5.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

19. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 12. 5. 2018
 

 

Ústřední rada KAN
 

  1. zhodnotila zpětně průběh slavnostní konference k 50. výročí vzniku KAN konané v sobotu 21. dubna 2018 v ústřední budově AV ČR a dospěla k závěru, že slavnostní setkání bylo úspěšné; ÚR KAN uvažuje o uspořádání příštího setkání současných i bývalých členů KAN v r. 2020 při příležitosti 30. výročí znovuobnovení činnosti KAN;

  2. děkuje jmenovitě M. Matějkovi, P. Ryntovi, B. Bírovi, K. Protivovi, R. Šimkové, B.Hamáčkovi a M.Miškovi za práci, jíž přispěli k důstojnému zajištění průběhu slavnostní konference k 50. jubileu KAN;

  3. vzala na vědomí informaci M. Matějky o nákladech KAN na konferenci k 50. výročí vzniku KAN a jejich vyúčtování;

  4. projednala kandidaturu Stanislava Pochmana do Senátu ČR (volení obvod 2 - Sokolov) a jeho podporu ze strany KAN a schvaluje proplacení kauce pro jeho kandidaturu;

  5. projednala s negativním výsledkem návrh KONS na volební podporu kandidátky odhodlané kandidovat na Prostějovsku na funkci senátorky– 1 člen ÚR se zdržel;

  6. vzala na vědomí informaci J. Domlátila o kontaktech a pokusech JUDr. Krátkého (KČ) o jednání přijatelnými demokratickými politickými subjekty o podpoře ze strany formace „3K";

  7. vyzývá a žádá členy KAN z jednotlivých obcí v ČR, kteří chtějí kandidovat za KAN na podzim v letošních komunálních volbách, aby tuto skutečnost oznámili Ústřední radě KAN do 9. června 2018, včetně předpokládaných kandidátních listin;

  8. konstatuje s rozhořčením, že zlovolné chování současného prezidenta ČR M.Zemana, zejména jeho nepravdivé tvrzení o české výrobě bojové smrtící chemické látky „Novičok" jsou nepřátelská jak k České republice samé, tak k jejímu začlenění do politických evropských hospodářských a západních obranných struktur, a že tyto jeho vědomé kroky lze považovat za velezrádné.

 

Přijato pěti hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka, Pochman, Protiva.

Omluveni: Hamáček, Miška

 

Příští 20. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 9. června 2018 v Praze 2. Ústřední rada KAN plánuje mimořádné výjezdní zasedání dne 21. července v Pcherách.

 

 


 

Usnesení ÚR KAN 12.5.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 102 hostů a žádný člen