• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 14.4.2018

  

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

18. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 14. 4. 2018
 

 

Ústřední rada KAN

 

 1. vzala na vědomí informaci M. Matějky o stavu připravenosti slavnostní konference k 50. výročí zakládání KAN, která se bude konat za týden v sobotu 21. dubna 2018 v ústřední budově AV ČR v Praze 1, Národní 3: Počet účastníků přihlášených k dnešnímu dni činí 53 osob;

 2. projednala program slavnostní konference KAN, s nímž budou seznámeni pozvaní, kteří přislíbili účast. Souhlasí s náklady na občerstvení odpovídajícími počtu 55 zúčastněných osob;

 3. rozhodla a přidělila úkoly jmenovitě jednotlivým členům KAN, kteří budou odpovědni za jejich výkon (prezence a péče o hosty R. Šimková, organizační průvodce a moderátor M. Miška, prezenční listina, doprovodné formuláře a tiskoviny, styk s personálem – občerstvení, obsluha, technika M. Matějka, zvuková aparatura R. Hruška, Almanach KAN, historické materiály B. Bíro, tiskoviny a placky K.Protiva, operativní pomoc na místě – ostatní);

 4. žádá všechny fyzicky schopné členy KAN - účastníky konference, aby se v sobotu 21. dubna 2018 dostavili do konferenčního sálu již ve 12 hodin, a přispěli pomocí k přípravě zahájení a k hladkému průběhu slavnostního setkání;

 5. přijala s uspokojením informaci M. Matějky, že KAN jako obvykle včas splnil povinnosti spojené s pořízením finanční zprávy auditu a odevzdáním ÚDHPSH. Děkuje M. Matějkovi, že všechny tyto nezbytné náležitosti zajistil;

 6. pověřila své předsednictvo, aby nadále spolupracovalo se spřízněnými politickými subjekty na přípravě účasti KAN v komunálních volbách a senátních volbách;

 7. vzala na vědomí informaci J. Domlátila o stavu jednání JUDr. Krátkého (KČ) s přijatelnými demokratickými politickými subjekty o podpoře ze strany formace „3K" a dále o rozdílné vstřícnosti osobností, občanských spolků a iniciativ s demokratickými postoji blízkými KAN;

 8. diskutovala návrhy KONS na kandidáty do Senátu a případnou finanční podporu ze strany „3K" a probrala možnosti spojené s letošními senátními a komunálními volbami;

 9. konstatuje s politováním, že probíhající demonstrace proti promyšlenému totalitářskému spojenectví dvojice Babiš←→Zeman postrádají nosné myšlenky, informace, konstruktivní návrhy na řešení a dostatečně silné požadavky;

 10. děkuje K.Protivovi že zajistil „domovské placky" KAN a děkuje V.Hučínovi za vystoupení na demonstraci proti Babišovi a Zemanovi ve Zlíně v pondělí 9. 4. 2018. Záznam je k dispozici;

 11. konstatuje, že syrský prezident, diktátor Bašár Háfiz al-Asad dlouhodobě vede občanskou válku proti obyvatelstvu Sýrie, přičemž se nezdráhá použít chemické zbraně hromadného zabíjení. Proto ÚR KAN souhlasí s dnešním vojenským raketovým zásahem armád NATO (USA, Velké Británie a Francie) proti několika výrobnám a skladům chemických zbraní v Asadově Sýrii.

 

Přijato třemi hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Kolář.

Omluveni: Bíro, Miška, Pochman, Protiva.

 

Příští 19. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 12. května 2018 v Praze 2.

 


 

Usnesení ÚR KAN 14.4.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 110 hostů a žádný člen