• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 3.3.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

17. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 3. 3. 2018
 

 

Ústřední rada KAN

 

 1. sleduje s odporem neozbrojený politický státní převrat vedený skupinou organizovanou agentem komunistické Státní bezpečnosti A. Babišem - Burešem a podporovaný klikou okolo bývalého komunisty Ing. Miloše Zemana, t.č. zastávajícího úřad prezidenta republiky. Dochází k „technologickému" sledu cílených politických kroků a nebezpečných změn, před nimiž KAN opakovaně po řadu let varoval a na jejich důsledky upozorňoval;

 2. ostře odsuzuje vraždy Martiny Kušnírové a slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, k nimž ve Slovenské republice došlo v atmosféře nenávisti šířené politiky z vládních a jiných mocenských pozic vůči neloajálním novinářům a antiautoritativním intelektuálům. ÚR KAN varuje před podobným scénářem v České republice, jejíž prezident nepokrytě vyzývá k odstranění nepohodlných novinářů a komentátorů, popř. k paralyzování médií veřejné služby;

 3. oceňuje, že slovenský ministr kultury Marek Maďarič vyjádřil lítost, že k vraždám dle předcházejícího bodu došlo v době jeho vedení resortu, a příkladně odešel z vlády Roberta Fica;

 4. vyzývá k odporu (akcím v souladu s Ústavou) proti omezování svobod stávající nedůvěryhodnou vládnoucí garniturou a proti praktikám, které zákonitě vedou až k likvidaci oponentů uchvatitelů moci;

 5. vzala na vědomí informaci M.Matějky, o stavu hospodaření za rok 2017, výroční finanční zprávě a podkladům pro audit;

 6. vzala na vědomí informaci M.Matějky o přípravě slavnostní konference k 50. výročí zakládání KAN, která se bude konat v sobotu 21. dubna 2018 v ústřední budově AV ČR v Praze 1, Národní 3. Dále žádá všechny členy KAN, popř. příznivce zejména z řad bývalých členů, aby přispěli svou pomocí ke zdaru vzpomínkové oslavy KAN. Každý člen Ústřední rady musí navíc pomáhat s organizací konference M.Matějkovi, který koordinuje všechnu spolupráci;

 7. diskutovala organizační záležitosti spojené se slavnostní konferencí KAN, zejména program a zásady výběru pozvaných;

 8. pověřila své předsednictvo, aby spolupracovalo se spřízněnými politickými subjekty na přípravě účasti KAN v komunálních volbách a senátních volbách;

 9. vyslechla informaci J.Domlátila o jeho zkušenostech s navazováním kontaktů s osobnostmi, občanskými spolky a iniciativami prezentujícími se demokratickými postoji jako KAN;

 10. přijala za členy KAN pana Milana Šurinu a pana Václava Mráze;

 11. děkuje K. Protivovi, že pořídil pozvánky na slavnostní konferenci k 50. výročí KAN a p. B. Hamáčkovi, že zřídil neoficiální facebookový profil „KANtorské listy";

 12. souhlasí s proplacením faktury za tisk pozvánek na slavnostní konferenci k 50.výročí KAN;

 13. schvaluje záměr vyrobit propagační „placky" + „magnetky" KAN v počtu do 50 + 50 kusů za celkovou cenu max. 1.800,- Kč. Detaily provedení projedná ÚR korespondenčním způsobem.

 

Přijato šesti hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva, Omluven: Pochman

Příští 18. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 14. dubna 2018 v Praze 2.

 

 

 


 

Usnesení ÚR KAN 3.3.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 267 hostů a žádný člen