• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 3.2.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

16. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 3. 2. 2018
 

 

Ústřední rada KAN

 

 1. je zklamána vyhlášeným výsledkem volby nového prezidenta ČR a zejména počtem voličů, kteří se dali strhnout neférovou propagandou, a volili Ing. Miloše Zemana. K tomu Ústřední rada KAN poznamenává:

  a) dlouhodobá a velmi nákladná kampaň kandidáta Miloše Zemana výrazně překročila meze slušnosti a poctivosti. Kandidát M. Zeman dlouhodobě klamal veřejnost, že žádnou volební kampaň nepovede a nevede, a potom ve veřejných volebních debatách často neříkal pravdu,

  b) zveřejněná fakta budí důvodné podezření, že volební kampaň Miloše Zemana byla částečně financována penězi podezřelého původu, pravděpodobně i ze zahraničních zdrojů - viz: protizákonná absolutní netransparentnost a zastírání skutečných nákladů a původu peněz na jeho faktickou masivní kampaň podporujícími subjekty SPMZ a SPO, a dále například - viz odkaz: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/64586/fenomenalni-sachista-kasparov-tvrdi-ze-zeman-byl-zvolen-prezidentem-za-ruske-penize.html . Zemanova kampaň popřela smysl příslušného zákona,

  c) opakovaly se chyby ve sčítání a evidenci odevzdaných hlasů, podezření na manipulaci a falšování uplatněných voličských průkazů budí i jejich nevysvětlené nebývalé počty;

 2. předpokládá, že KAN se bude aktivně účastnit letošních voleb komunálních a voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Smysluplné zapojení členů KAN se však neobejde bez spolupráce s dalšími politickými subjekty, např. v osvědčené formaci „3K" a s TOP09, popřípadě s jinými demokratickými politickými subjekty, a to přiměřeně k možnostem KAN;

 3. pověřuje své předsednictvo, aby zahájilo rozhovory o spolupráci se spřízněnými politickými subjekty uvedenými v předchozím bodě usnesení;

 4. bere na vědomí informaci M. Matějky, že slavnostní konference k 50. výročí vzniku KAN se bude konat v sobotu 21. dubna 2018 v ústřední budově AV ČR v Praze 1, Národní 3. Dále žádá všechny členy KAN, popř. příznivce zejména z řad bývalých členů, aby přispěli svou pomocí ke zdaru vzpomínkové oslavy KAN. Každý člen Ústřední rady musí navíc pomáhat s organizací konference M. Matějkovi, který bude koordinovat veškerou spolupráci;

 5. diskutovala problémy spojené s výročím KAN, zejm. program a zásady výběru pozvaných;

 6. doporučuje navázat kontakt a spolupráci s týmem okolo profesora Jiřího Drahoše, kterého považuje za morálního vítěze volby prezidenta republiky. Za tím účelem pověřuje J. Domlátila, aby za KAN provedl oficiální kroky v této věci;

 7. děkuje čestnému předsedovi KAN Ing. Jaroslavu Bezděkovi za aktivní účast ve volební kampani na podporu profesora Jiřího Drahoše jako kandidáta na prezidenta ČR;

 8. žádá R. Hrušku a pana Mgr. V. Barocha, aby spolu s paní K. Zikovou dohodli a dokončili technickou modernizaci webových stránek www.kan.cz.

 

Přijato sedmi hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

Příští 17. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 3. března 2018 v Praze 2.

 

 


 

Usnesení ÚR KAN 3.2.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 291 hostů a žádný člen