• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 6.1.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

15. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 6. 1. 2018

 

Ústřední rada KAN

 

  1. spoléhá se na všechny členy KAN, že jako skutečně angažovaní občané půjdou volit nového prezidenta ČR a budou přesvědčovat další svobodomyslné voliče ve svém okolí, aby rovněž šli do příslušných volebních místností odevzdat své hlasy;

  2. doporučuje členům a příznivcům KAN podpořit při prezidentské volbě jen ty z registrovaných kandidátů, kteří s největší jistotou vrátí důvěru a úctu k prezidentskému úřadu, a nebudou spolupracovat s nedůvěryhodným předsedou vlády ČR, jehož jmenoval dosluhující prezident Zeman v prosinci;

  3. rozhodla, že KAN přispěje finanční částkou 25.000,- Kč na kampaň do komunálních voleb v Pcherách, kde bude koaliční kandidátka s účastí KANu. Tato částka je limit, proplácet se budou pouze výdaje na základě faktur a účetních dokladů z účtu KAN;

  4. plánuje zorganizovat a svolat slavnostní konferenci k 50. výročí vzniku KAN do Prahy ve druhé polovině dubna 2018. Místo a čas konference budou ještě upřesněny;

  5. vyslovuje poděkování M.Tauschovi a B.Hamáčkovi za iniciativu, zejm. za přípravu stížnosti ohledně porušování zákona o volbě prezidenta republiky;

  6. vyslovuje poděkování paní Zikové za vzornou správu webových stránek KAN a za přípravu responzivních stránek KAN;

  7. děkuje J. Domlátilovi za reprezentaci KAN v televizním pořadu „Politické spektrum“ – viz.: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/217411058200039/;
  8. vyzývá všechny dotčené členy KAN, aby nejpozději do 31. ledna 2018 zaplatili členské příspěvky na kalendářní rok 2018 na účet č. 2401210542, kód banky 2010 u Fiobanky, výdělečně činní ve výši 600,- Kč, důchodci a studenti ve výši 120,- Kč.

 

Přijato sedmi hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.
Hosté: Miloslav Svoboda, Radek Hruška, Šárka Pochmanová, Lukáš Pochman.

Příští 16. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 3. února 2018 v Praze 2.

 


 

Usnesení ÚR KAN 6.1.2018 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 18 hostů a žádný člen