• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 9.12.2017

  

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

14. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 9. 12. 2017

 

Ústřední rada KAN

 1. konstatuje, že politici, kteří si s vítězem voleb rozdělili vrcholné ústavní pozice, vzešli ze zločinného režimu a z jeho represivních složek udržujících onen režim nehumánními metodami. Nyní si opět přisvojují právo vládnout demokratické opozici podobně jako před listopadem 1989, odvolávajíce se přitom na své pokřivené pojetí ústavních principů a zvyklostí. Média veřejné služby bohužel bez omezení šíří jejich účelový výklad právních norem. Česká republika tak ztrácí charakter demokratického právního státu;

 2. pozastavuje se nad vysokým počtem nepřípustných chyb při sčítání volebních hlasů v nedávných sněmovních volbách. Například kandidát KAN Mgr. Pavel Rynt ve Středočeském kraji byl prokazatelně krácen na preferenčních hlasech, o čemž ÚR KAN může získat spolehlivé svědectví;

 3. odsuzuje společný záměr prezidenta M. Zemana a jím prosazovaného premiéra - trestně obviněného A. Babiše ustavit menšinovou vládu ČR bez patřičné parlamentní důvěry. Spojitě s tím Ústřední rada vyzývá členy a příznivce KAN, aby v lednu volili prezidentem člověka, jenž bude respektovat Ústavu ČR a nebude se státem experimentovat dle své osobní potřeby;

 4. vítá dohodu čtyř demokratických stran - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, o dočasném sdružení jejich poslanců v dolní komoře Parlamentu do tzv. „Demokratického bloku", aby společně čelily politickým subjektům ANO A. Babiše, KSČM V. Filipa, SPD T. Okamury a jejich agresivnímu obsazování mocenských pozic v ústavních a státních orgánech;

 5. vítá záměr prezidenta Spojených států amerických přemístit velvyslanectví USA v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma a vyzývá představitele ČR, aby se k tomuto záměru připojili;

 6. projednala námět pana Mgr. Václava Barocha na technickou modernizaci www stránek KAN s tím, že ho pozve na zvláštní schůzku s členy ÚR KAN nejpozději v lednu 2018. Potom bude rozhodnuto o dalším postupu;

 7. vzala na vědomí informaci J. Domlátila o jeho reprezentaci KAN na celostátním sněmu TOP09, konaném v Praze 3 dne 25. listopadu 2017;

 8. vzala na vědomí informaci M. Mišky o jeho reprezentaci KAN na generálním sněmu monarchistické strany Koruna Česká, konaném v Praze 1 dne 25. listopadu 2017;

 9. vyzývá všechny členy KAN, aby nejpozději do 31. ledna 2018 zaplatili členské příspěvky na rok 2018 na účet č. 2401210542, kód banky 2010 u Fiobanky, výdělečně činní ve výši 600,- Kč, důchodci a studenti ve výši 120,- Kč;

 10. naplánovala tyto termíny zasedání Ústřední rady KAN v prvním pololetí r. 2018 :
  6. ledna, 3. února, 3. března, 14. dubna; 12. května, 9. června, 13. července 2018

 11. přeje všem členům KAN velmi příjemné prožití adventu, vánoc, a také štěstí, zdraví a vše dobré do roku 2018.

 

Přijato šesti hlasy kromě 5. bodu, který byl přijat pěti hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman. Omluven: Protiva.

Hosté: Šimková Věra, Šimková Romana.

Příští řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 6. ledna 2018 v Praze 2.

 


 

Usnesení ÚR KAN 9.12.2017 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1027 hostů a žádný člen