• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Prohlášení KONS a KAN k 17. listopadu 2016

                                           

 

Společné prohlášení KONS a KAN k 17. listopadu 2016

 

27 let od Listopadu

Před 27 lety jsme se začali zbavovat toho, co více než čtyřicet let komunistického režimu dusilo naše osudy, ničilo hospodářství, přírodu, památky, kulturu, vedlo nás k zaostalosti. S nadšením jsme svrhli totalitní režim a nadechli se svobody. Zbavili jsme se sovětských okupantů, Varšavské smlouvy i RVHP a stali jsme se součástí demokratického světa a jeho struktur, NATO a Evropské unie.

Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků nemohou než konstatovat, že:

1) Komunisté byli na změnu režimu připraveni nejlépe. Jejich prakticky neporušená síť ve veřejné správě a v soudnictví udělala vše možné, aby se „sametová revoluce“ nedotkla principů, z nichž vychází komunistická ideologie a zájmy bývalých aparátníků. Zvláště šlo o zajištění beztrestnosti za zločiny z dob jejich neomezené vlády a následně těch podmínek, které jim umožňovaly znovu získat ekonomickou i politickou moc. Tohoto stavu se jim podařilo dosáhnout bohužel i díky našemu sametovému jednání podle ošidné zásady „Nejsme jako oni!“.

2) Dědictvím totalitního režimu byl a dosud je zejména duchovní a morální rozvrat, provázený všeobecně rozšířeným sobectvím a zakořeněnou nedůvěrou, která je hlavní překážkou jakékoli spolupráce. Společnost bez sdíleného morálního a kulturního základu však nemůže nikdy okusit ovoce svobody a prosperity.

Naše země sice má všechny formální atributy demokratického státu, avšak deficit jeho demokratického obsahu a vlády práva blokuje nastolení spravedlivější společnosti. Pohrdání Ústavou, soudy, institucionalizovanými postupy i dobrými mravy, dávané na odiv současným presidentem ČR, to jen podtrhuje. Představitelé státu jdou takto příkladem, že nic vlastně není hanba; čímž z našich duší mýtí mravní základ vštípený tisíciletou křesťanskou tradicí. Důsledkem je naše směřování ze Západu na Východ, od demokracie k autokracii. V občanech je tím utvrzována představa, že bez silného státu sami nic neovlivní, že stát je vždy spasí a oni se tak nemusí angažovat a odpovídat ani za svůj život ani za věci veřejné. Za komunistického režimu jsme se naučili kritizovat a pasivně přihlížet v domnění, že se o nás někdo postará. Je to pohodlné a zdánlivě bezpečné a tento stav vyhovuje jak levicovým stranám, tak údajným politickým spasitelům. Bohužel, čím dál více občanů zastává názor, že tím, kdo se má postarat, mohou být opět i komunisté.

27 let po Listopadu 1989 před námi stojí vážné úkoly:

1) Vyrovnat se s komunistickou minulostí, ale i s postkomunistickou přítomností, kdy ke slovu opět přicházejí skupiny spojené s komunistickým režimem v míře, kterou by si počátkem 90. let nedokázal nikdo představit. Ministr – postkomunistický oligarcha s nevídaným konfliktem zájmů bez čistého lustračního osvědčení by byl v dané době zcela nemyslitelný.

2) Rozpoznat, co se kolem nás odehrává: velmi silný útok na naši příslušnost k Západu a na parlamentní demokracii, která je i ve své velmi nedokonalé podobě prakticky vždy lepší, než jakákoli její alternativa. Ve vážném ohrožení však není pouze naše příslušnost k Západu, ale Západ jako takový – neomarxistická nová levice v roli užitečných idiotů Kremlu již dlouho úspěšně boří základy, na kterých naše společenství spočívá; terčem je hlavně rodina.

3) Následovat musí zvážení individuální odpovědnosti za dosavadní vývoj a její převzetí za společnost a stát. K tomu je třeba postupně obnovit důvěru: jak mezi občany a státem, tak mezi občany navzájem. Lékem na špatnou politiku a na zkorumpované politické strany či hnutí není (a nemůže být) styl řízení státu a struktura opsaná z modelu soukromé podnikatelské firmy a faktické odstranění politiky jako takové. Léčit mohou jen takové politické strany a hnutí, které konflikty zájmů mezi skupinami převádějí na konflikty mezi principy. Cestou ke společenské soudržnosti je politika rozumu a dobré vůle, prosazovaná přiměřenou silou.

Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků zvou ke spolupráci na těchto úkolech všechny občany, kteří nejsou lhostejní ke svému osudu.

 

Za Konzervativní stranu                                              Za Klub angažovaných nestraníků

 

Jan Kubalčík, místopředseda                                      Jiří Domlátil, předseda

a místopředsedové

Tomáš Müller, kancléř                                                 M. Matějka, K. Protiva, M. Miška

 

 

16. listopadu 2016

 

 

Prohlášení ke stažení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 150 hostů a žádný člen