• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Prohlášení KAN ke krajským volbám 2012

 

Prohlášení KAN

 

Vážení spoluobčané,

jsme politickým hnutím, které již v roce 1968 otevřeně vystoupilo proti totalitě presentované československými komunisty, jsme tedy přesvědčeni, že jako jedni z mála z nezkompromitovaných v této zemi máme morální právo se dnes vyjádřit k aktuálnímu politickému vývoji v ČR.

Současná etapa stavu a vývoje naší společnosti není sice optimální, na vině však není kapitalismus jako takový, ale je to objektivně dáno specifickým českým přechodem od socialismu realizovaným dílem lidmi bez slušnosti a morálky, kteří svoji ekonomickou a politickou moc převzali z minulého režimu (členové KSČ, příslušníci LM, ČSLA, StB, VKR nebo představitelé tzv. šedé ekonomiky ČSSR – nelegální živnostníci, veksláci, ...)

Stávající ekonomická situace je dána globální ekonomickou krizí, restriktivní opatření vlády jsou tedy jediným racionálním řešením z hlediska dlouhodobého vývoje a stability

Předností socialismu nebylo právo na práci – ne všichni totiž měli možnost pracovat a studovat, pracovní povinnost způsobila nízkou produktivitu, nekonkurenceschopnost a krach systému

Věříte snad tomu, že zestátnění a obnovení monopolů – tj. jedné banky, pojišťovny, dodavatele energií, telekomunikačních služeb, či výrobců všech druhů zboží, je tou správnou cestou k efektivitě? Kde pak najdou obživu stávající zaměstnanci soukromých společností?

Neduhem socialismu nebyla jen nějaká nesvoboda či nedostatek zboží. Co stovky popravených, tisíce vězněných obyvatel vlastní země v rámci tzv. třídního boje?

Komunismus a fašismus jsou proto zločinnými a zavrženíhodnými ideologiemi

Pouhý opačný politický názor byl za komunistické totality důvodem k trestnímu stíhání s následným uvězněním a v některých případech sloužil i k odsouzení k trestu smrti. Toto si stávající generace, kromě pamětníků, již ani neuvědomuje a podstatu a prostředky k prosazování komunismu již nezná.

Propagace komunismu a fašismu je trestným činem

Chcete snad, aby ČR byla obdobou KLDR nebo gubernií Putinovského Ruska uprostřed Evropy?

Nevěřte proto politikům, kteří tvrdí, že KSČM je dnes demokratickým a neškodným subjektem, jsou totiž motivováni pouze touhou po moci a v KSČM vidí koaličního partnera.

Apelujeme proto na Vás, kteří nechcete návrat totality, tentokrát reprezentované KSČSSD, abyste dobře zvážili, komu dáte hlas v nadcházejících prezidentských volbách nebo i volbách do Poslanecké sněmovny a naopak vyloučili ty, pro které bylo členství v KSČ výtahem k moci a prospěchu, včetně všech výhod nomenklaturních kádrů.

Hodnoťme politiky podle předchozích činů, morálky a osobních postojů, či podle směru další orientace, vývoje a prosperity této země!

 

Klub angažovaných nestraníků

Ústřední rada KAN

20. říjen 2012

 

 

Prohlášení KAN ke krajským volbám 2012 MS Word formát Microsoft Word

Usnesení ÚR KAN 20.10.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 57 hostů a žádný člen