• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

"Mosela před volbami"

 

Vážení
proto ty z Vás, kteří nehledíte jen na dění u nás, ale občas nepohrdnete informací, co se děje okolo nás, bych měl nějakou informaci o situaci
před volbami u našich západních sousedů :

Před několika dny jsem krátce pobýval ve SRN. U našich západních sousedů nešlo nezaznamenat, že i u nich se blíží volby a tak mi to nedalo, abych se kromě obdivu tamní přírody, památek a ochutnávek jedněch z nejlepších bílých vín, nepovšimnul i politického dění ve spolkové zemi Porýní-Falc.
V Německu je zakázána jakákoliv reklama podél dálnic a spolkových silnic, takže s předvolební agitací se našinec setká až po sjetí do některého z měst nebo obcí, v mém případě to byla až západní hranice SRN - konkrétně město Trevír. Možná je to tím, že toto město je rodištěm podivného filosofa a ekonoma Karla Marxe a tak asi není neobvyklé, že v tamní předvolební agitaci výrazně dominuje SPD, a to nikoliv jen osamoceně - ale dokonce společně SPD- Grünnen- Linken.
Obrovským šokem bylo, že v městě Trevír (Trier) budou příští rok oslavovat kulatá výročí narození a smrti Karla Marxe, na což upozorňují už nyní turistické prospekty. Naštěstí civilizovaní návštěvníci se zajímají o jiné historické památky než je rodný dům K.Marxe (centrum města, Portu Nigra, gotickou katedrálu sv Petra, ...), povinné návštěvy v Marxových stopách absolvují prý jen Číňané a Rusové.

Jsa zděšen touto propagací SPD (kromě pro Němce typických malých plakátů měla i menší billboardy) ovlivněn tím, jak záludné jsou předvolební průzkumy preferující dosud CDU/CSU, jsem proto využil situace a pokusil se zeptat přímo místních, jak oni vidí situaci před parlamentními volbami. Ve vinařské oblasti nedaleko Trevíru (Neumagen-Dhron) paní majitelka vinařství sice zanadávala, kolik že cizinců jiné barvy pleti, včetně těch zahalených je dnes možno vidět v Trevíru, na stolku jí ležel místní bulvár, kde na titulní straně vyšel článek o tom, že ISIS nechal vyrobit asi 11 tis. bianco syrských pasů, ale přiznala, že je nutno si uvědomit, že toto město je velmi blízko multi-kulturnímu Lucembursku, takže nemusí jít ani o imigranty pobývající ve SRN. Nicméně asi jako první Češi v jejím vinařství jsme překvapili, že víme něco o Německu ( paní se velmi zalíbilo, že jejich premiérce někteří u nás přezdívají "Makrela") - na to konto dokonce začala neplánovaně dodávat vzorky z těch nejlepších vín.

Podstatnou skutečností ovšem je, že na přímou otázku, koho bude volit 24.září sdělila, že jiná volba, než Angela Merkel pro ní i pro jejich celou rodinu není.
Druhý den jsme se pohybovali po obcích podél Mosely (Piesport-Bernakstel-Cochen), kde opět dominovaly plakáty SPD. Na podobné téma jsme rozvinuli diskusi s majitelem vinařství v městě Moselkern. Byť to byl těžký introvert a zpočátku hovořil pouze na téma víno, Mosela a Rýn, i on přiznal, že bude volit Frau Merkel. Ani se mu nelze divit, pakliže jeho vinařství se dědí z generace na generaci, nejstarší vinici mají ve vlastnictví už 300 let, veškerý čas věnuje celá rodina podnikání v tomto oboru, který je navíc závislý na klimatických podmínkách. Je to řehole pečovat o vinnou révu ve strmých svazích, k tomu využívat jen minimum techniky (traktor starý 42 let), nemít žádné zaměstnance, jen rodinné příslušníky, dodávat víno už jen svým tradičním odběratelům. Ale v těchto končinách si jemu podobných živnostníků okolní obyvatelstvo, potažmo i stát, váží. Desítky let podnikají ve svých domácích prostorách (zpracování vín i degustace se odehrává zpravidla ve spodní části domu, kde žijí), pokud nestačí sami, se sklizní vypomáhají sezónní pracovníci z východní části Evropy, aniž by se kdokoli nad tímto pohoršoval. Platby probíhají výhradně hotově, nikdo jim tu nevnucuje EET, nejsou považováni za parazity a nepřátele pracujícího lidu, protože všichni vědí, že bez živnostníků a střední třídy ekonomika země nemůže fungovat.

 

Milan Tausch

 

21. září 2017

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 137 hostů a žádný člen