• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

KAN angažovaným občanům

 

 

Vážení demokraticky smýšlející občané se smyslem pro férové jednání,

 vážení příznivci a političtí partneři,

letos v létě Poslanecká sněmovna na svých zasedáních (č.48. a č. 49.) schválila jasnou většinou hlasů návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a návrhy novel zákonů o volbách.

Zmíněnou novelizaci zákonů můžeme těžko chápat jinak než jako snahu parlamentních politických stran natrvalo zavést svoji faktickou nadřazenost zejména nad malými mimoparlamentními politickými subjekty a snahu přidat další podmínky omezující rovnou politickou soutěž. Politické strany a hnutí, jež se opevňují v zákonodárné Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR „na věčné časy a nikdy jinak“, tak učinily v tichosti, za mediální clonou odvádějící pozornost k problémům již dlouho omílaným. Z mocenských pozic, kam je vynesla naše slabá demokracie, nejmocnější strany tuto demokracii přidusily, aby nikdo další neměl stejnou možnost, jakou měly ony.

Hrubý antidemokratický krok parlamentních stran (zejména těch vládních) podrobněji a srozumitelněji popsal pan F. Matějka ve svém blogu na e-adrese: http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053

Předpokládáme, že Vás, vážení svobodomyslní občané, vesměs nenechá v nečinnosti uvedený zákrok Poslanecké sněmovny proti malým demokratickým a státem nesubvencovaným politickým subjektům tj. obecně proti základním politickým právům občanů České republiky.

Nezůstaňme neteční k postupu, jenž brzdí jakoukoli očistnou politickou snahu a každou prosazovanou novou myšlenku. V zájmu všech, jak společném tak v zájmu každého z našich politických subjektů se dohodněme na jednotném postoji či na akci, která může vyústit například v legitimní ústavní stížnost. Za Klub angažovaných nestraníků můžeme přislíbit, že se přidáme ke každé iniciativě směřující k obraně demokratických principů řízení České republiky a její občanské společnosti.

 

Děkujeme za Vaši angažovanost.

 

Za Ústřední radu Klubu angažovaných nestraníků,

Ing. J. Domlátil, předseda,

Ing. M. Matějka, 1. místopředseda

 

Praha, září 2016

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 146 hostů a žádný člen