Informace o sněmu KAN 29.11.2014

Vytisknout

 

Informace o změnách v předsednictvu KAN

 

V sobotu 29. listopadu 2014 proběhl v Praze XXIII. sněm Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Sněm zvolil nové vedení, do kterého tentokrát nekandidoval dlouholetý předseda Ing. Pavel Holba, CSc. a novým předsedou byl zvolen Ing. Jiří Domlátil. Sněm zvolil bývalého předsedu, který zastával tuto funkci nepřetržitě devatenáct let (od listopadu 1995) čestným předsedou KAN.

 

Nový předseda KAN ve svém prvním projevu mimo jiné objasnil svůj pohled na úlohu KAN: „Nestranickost, nejednostrannost, a dokonce mírná nejednotnost pohledu členů KAN na dění jsou stále a čím dál víc potřebné ve společnosti, která svou lhostejností podporuje lajdáctví, povrchnost, zbabělost, chamtivost a sobectví, ve společnosti, která popularizuje populární, podlézá vlivným hochštaplerům, nekriticky obdivuje pochybné zbohatlíky a trestá pracovité a snaživé inteligentní lidi s dobrou vůlí. … Nelezme se svými názory do šuplat a z těch si nedělejme zákopy na poli ideové nebo jiné diskuze. Jsme slušní křesťané, naši rodiče vyrůstali v euroamerickém kulturním prostředí a podle toho nás vychovali. Tím jsme kulturně a myšlenkově umístění a nemusíme se bát, že někdo z nás se odtrhne od společné humanitní podstaty. … povznesme se nad „pěchotu“ vlastním řevem ohluchlou, a stůjme výš. Tam, kde s nadhledem je možné se rozmyslet a dění hodnotit.

 

Usnesení XXIII. sněmu KAN 29. listopadu 2014