Nevěříte žádné z parlamentních stran?
Nezoufejte, pro vás je tu  KAN !
Jaroslav Bezděk domlatil-jiri „Denně máme příležitost zůstat slušnými, když nehledě na své pohodlí, kariéru či zdraví pomůžeme jinému, kdo se stal obětí hlouposti, násilí a bezpráví, které nám tu vládnou."
Ing. Jaroslav Bezděk,
čestný předseda KAN
Ing. Jiří Domlátil,
předseda KAN
 
Ing. Miroslav Matějka Bc. Marcel Miška MUDr. Karel Protiva
Ing. Miroslav Matějka,
místopředseda KAN
Bc. Marcel Miška,
místopředseda KAN
MUDr. Karel Protiva,
místopředseda KAN

další členové Ústřední rady KAN:

Barnabáš Bíro;  Bohuslav Hamáček;  Stanislav Pochman

revizní a rozhodčí komise:

Vladimír Hučín, předseda;  Mgr. Pavel Rynt;  Bc. Romana Šimková

Běžný účet číslo 255 188 834 ČSOB banka kód 0300
Transparentní účet pro přijímání darů číslo 277 916 724, bankovní kód 0300
Už samo srovnání slov  „klub“ a  „strana“  hovoří ve prospěch klubu ... více
"Jiří Stránský, spisovatel : KAN"
Z jednání KAN
4. března 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
4. února 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
14. ledna 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
10. prosince 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
26. listopadu 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
usnesení  XXIV. sněmu KAN
zpráva  předsedy o činnosti KAN
zpráva  hospodáře a RRK KAN
změna  Stanov KAN 2016
12. listopadu 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
Stanovy KAN
 
I. Název a charakter organizace
II. Programové cíle
III. Členství v KAN
IV. Organizace KAN
  A. Místní kluby
  B. Regionální organizace a regionální zástupce
  C. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  D. Sněm KAN
V. Finanční prostředky a zásady hospodaření
VI. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
VII.  Všeobecná a závěrečná ustanovení
 
(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište námnahoru 
Právě připojeni - hostů: 29