• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

"Česká repríza VŘSR"

 

Česká repríza VŘSR 2017

V letošním roce připadá na 7. listopad sté výročí od VŘSR - klíčové události, která otevřela vrata bolševické krutovládě a zahájila dlouhou etapu dějin Ruska a jím podmaněných zemí, charakterizovanou nenávistí a udavačstvím, třídním bojem, pohrdáním a ničením desítek milionů lidských životů, likvidací vzdělaneckých elit, inteligence a střední třídy, devastací materiálních, kulturních a mravních hodnot. Z útlaku a ponížení poctivých lidí trvajícího po několik generací se mnohé národy východní Evropy a střední Asie nevzpamatovaly dodnes.

Události posledních let, jež občanům České republiky vystavily účet v podobě výsledků nedávných sněmovních voleb, jsou důkazem, že mnozí občané nepochopili, zapomněli nebo se vůbec nedozvěděli, jaké zlo způsobila Velká říjnová revoluce. V prostředí dnešního stavu české společnosti vynesl demokratický volební mechanismus do vrcholných politicko-mocenských pozic osoby, které by v civilizovaných západních demokraciích byly pod dohledem orgánů chránících společnost před nebezpečnými demagogy a zločinci. Parlament ČR se dočkal novodobých univerzálních spasitelů, politického uskupení vyznávajícího náboženskou a rasovou nenávist, osob často spojených s nástroji násilí zločinného komunistického režimu (StB, SNB, LM, mládežnické politické organizace), lehkomyslných experimentátorů a ambiciózních lidí uhranutých východními totalitními velmocemi.

Klub angažovaných nestraníků byl založen v roce 1968, aby prosazoval a hájil právo nestranické nekomunistické většiny československých občanů na svobodný normální a tvořivý život bez limitů jejich veřejné a politické činnosti, limitů kariérních a bez jiných omezení. Záhy po krátkém zlidštění poměrů Sovětský svaz vojenskou silou vnutil Československé republice komunistickou vládu bolševického typu, čímž zadusil liberalizační činnost KAN. Klub angažovaných nestraníků, který obnovil svou legální činnost v roce 1990, má proto svůj program postavený v prvé řadě na obraně demokracie včetně odporu proti bolševickým praktikám v práci mocenského aparátu.

Neskrývaná snaha o oslabení struktur veřejné kontroly státu a o rušení pojistek jeho demokratických základů, koncentrace moci v úzkých zájmových skupinách a jejich korupční propojení s vysokými řídicími pracovníky ve státních a veřejných institucích, mediální propagace osob důvodně podezřelých z trestné činnosti, atd., vyzývá nás, členy Klubu angažovaných nestraníků, stejně tak i všechny poctivé občany k vyšší aktivitě v souladu s idejemi, z nichž KAN vzešel.

Vážení občané, poučme se ze současného dění před i po volbách, kterou může vyjádřit zkratka VŘSR = Velká říjnová společenská revoluce. Populistické oklamání mas voličů je jen prvním krokem nepočetné skupiny, která užívá nepřiměřené prostředky k opětovnému zlovolnému ovládnutí České republiky. Zatím to jsou převážně domácí aktéři. Připustíme-li však úvahy o Czexitu a opětovné zvolení prezidenta podporovaného a ovládaného Východem, dočkáme se poměrů a bolševické spravedlnosti podle Kremlu nebo spravedlnosti čínského typu.

Ústřední rada KAN

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 194 hostů a žádný člen