• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Dopis ruskému velvyslanci a odpověď Velvyslanectví Ruské federace - červen 2015

 

 

Pan  S e r g j e j   K i s e l j o v ,
velvyslanec Ruské federace v ČR

Velvyslanectví Ruské federace
nám. Pod Kaštany 1
160 00 P r a h a 6 , Bubeneč

V Praze, 6. června 2015

Vážený pane velvyslanče,

státní televize Ruské federace, veřejnoprávní kanál Rossija I, vysílala 23. května 2015 filmový pořad „Varšavská smlouva - odtajněné stránky" o dění v ČSSR v roce 1968. Zmíněný materiál a doprovodný historizující popis situace v tehdejší ČSSR se opírá např. o zjevně účelově vyrobené názory a svědectví jednoho člověka; údajně jde o četaře spojovacího praporu Sovětské armády v televizním pořadu vystupujícího pod jménem Jurij Sinělščikov.

Předpokládáme vážený pane velvyslanče, že Vy sám při Vašem vysokém postavení, i mnozí Vámi vedení diplomaté máte (na rozdíl od většiny ruských občanů) přístup k řádně archivovaným dokumentům o skutečném dění a k informacím od vaší FSB. Podobně jako my, kteří jsme tu v roce 1968 žili a sledovali vše vlastníma očima a kamerami, i Vy jistě víte, nebo si můžete ověřit, že vysílaný materiál je plný propagandistických nepravd.

My dosud máme v jasné paměti noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy naši republiku, naši malou zemi a její pokojné obyvatelstvo přepadly armády 4 socialistických států pod společným sovětským velením. Tisíce tanků a statisíce vojáků jako Jurij Sinělščikov, po zuby ozbrojených, dobylo naši vlast zcela bez boje. Sovětští, bulharští, polští a maďarští vojáci v noci přitáhli do Československa, a čekali na rozkaz z Kremlu střílet bezbranné Čechy a Slováky. Téměř ve stu případů na rozkaz nepočkali....

Každý ví, že ČSSR nepřepadla a neokupovala Sovětský svaz, ale že to bylo opačně. Smysl má dnes se jen ptát, proč vaše ruská státní televize Rossija právě letos koncem května své diváky desinformovala materiálem stejného druhu, jakým v roce 1968 sovětská média politicky připravovala domácí obyvatelstvo na válku a vojska k útoku na ČSSR. Podobné falešné důkazy užívala i následně k omlouvání a zdůvodňování monstrózní akce vojsk Varšavské smlouvy.

Ve filmu pomlouvaný Klub K 231 ve skutečnosti neměl, a ani nemohl mít cokoli společného s nacisty či fašisty. Sdružoval lidi nespravedlivě vězněné podle zákona číslo 231 z roku 1948 podporujícího diktaturu takzvaného proletariátu. Tito vesměs nevinní lidé v roce 1968 žádali demokratickým občanským způsobem o svoji rehabilitaci. Jiný klub, Klub angažovaných nestraníků, zase sdružuje bezúhonné lidi preferující pluralismus a netotalitářské způsoby politické činnosti. Jistě je Vám známo, že dospělý občan České republiky si dnes může vybrat členství v některém z více než dvěstěpadesáti politických subjektů, případně může založit novou politickou stranu.

Vážený pane velvyslanče, vysvětlete nám prosím účel ruské státní televizní akce, která logicky vyvolala neslábnoucí obavu z okupace České republiky ruskými vojenskými silami nové generace, jimž nyní velí člověk, který dává na odiv svou odhodlanost použít jaderné zbraně pro naplnění svých imperiálních ambicí.

Žádáme Vás, abyste se zasadil o publikaci pravdivých informací o skutečném dění v ČSSR před okupací naší země sovětskými vojsky, a to v nezmenšeném časovém objemu v těch ruských sdělovacích prostředcích, které výše zmíněným způsobem nepravdivě informovaly posluchače.

Do okamžiku nápravy budou členové klubu K 231, Klubu angažovaných nestraníků spolu s neorganizovanými zodpovědnými občany ČR cítit povinnost varovat české vlastence před eventualitou vojenské agrese avizované oním provokujícím televizním pořadem.

S úctou,

za Ústřední radu Klubu angažovaných nestraníků,

Jiří D o m l á t i l , předseda

 

 

Odpověď Velvyslanectví Ruské federace z 27. června 2015

 Odpověď Velvyslanectví Ruské federace z 27.6.2015

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 174 hostů a žádný člen