• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

17. listopad 2015 - dopis ministru vnitra a jeho odpověď

 

 „otevřený dopis“

Milan Chovanec, ministr vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR,

Praha 7, Nad Štolou 3

Praha, 21.listopadu 2015

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si ostře protestovat proti zákroku Policie ČR 17.11.2015 v Praze 2, v areálu budov University Karlovy na Albertově, kde ozbrojené jednotky policistů (jak v uniformách tak i v civilním přestrojení) po několik hodin bránily snaze studentů společně vzpomenout na tamější události před dvacetišesti a šestasedmdesáti roky, a položit květiny k příslušné pamětní desce.

S velkým znepokojením zjišťujeme, že Vaším úřadem řízená Policie ČR bránila veřejnosti v přístupu na místa přímo spojená s protitotalitním odporem studentstva, a to v zájmu soukromé akce paní Jeleny Vičanové, provázané se skrytou extrémistickou skupinou lidí, kteří se nazývají Skuteční přátelé Ruska.

Přestože formálně jde o veřejný prostor, zábor komunikace v univerzitním kampusu pražského novoměstského Albertova pro ozbrojenou akci na ochranu vybraných politických uskupení považujeme za zásah do akademických svobod.  

Vážený pane ministře, veřejnost a právě studenti mají prvořadě právo po svém vzpomenout buditelských studentských akcí v jejich univerzitním kampusu. Zákrok provedený s totalitní pohrdavostí cíleně pouze proti nim nelze omlouvat a omluvit ochranou nepřítomného prezidenta republiky, ani kdyby prezident měl k listopadové demonstraci v r.1989 osobní vztah. Miloš Zeman naopak popisem svých údajných zážitků sám dokázal, že na oné demonstraci ve skutečnosti nebyl, přitom navíc zesměšňoval tehdejší dění na Národní třídě. Když vloni na Albertově tvrdil nepravdu o své účasti v revolučním pochodu prezidentům sousedních států a shromážděným, vahou formální autority úřadu prezidenta zneuctil i toto památné místo.

Podobně se zachoval i letos, když vystoupil na předem připravenou tribunu před davem svých obdivovatelů a zároveň odpůrců islámu, jež s památným Albertovem nemají nic společného. Těmto návštěvníkům (na rozdíl od vysokoškolských pedagogů a studentů) armáda policistů nekladla žádné překážky. Jako by policii stačilo, že mezi shromážděnými nejsou nebezpeční vysokoškoláci s květinami. Z toho plyne i logická domněnka, že policisté a bezpečnostní služby znají dobře každého z těch pro-zemanovských odpůrců islámu, když si byli jistí, že v davu nelustrovaných není žádný potencionální atentátník.

Vážený pane ministře, letošní událost nám, nestraníkům s trpkými zkušenostmi s totalitou minulých desetiletí, s pozoruhodnou shodou připomíná šikanu bezpečnostních složek komunistického režimu uplatňovanou proti mladým lidem s nekonformními názory.

Žádáme Vás, abyste z hledisek právních i etických prověřil správnost postupu policistů proti uctění památky 17. listopadu, a prověřil, za jakých okolností příslušný městský úřad vyhradil českému národu drahé  místo v památný den pouze proruské aktivistce, jíž s nepatřičným shromážděním politických uskupení spojuje jenom odpor proti stejné náboženské víře. V souladu s právem na svobodný přístup k informacím žádáme též o sdělení veškerých výdajů na zabezpečovací akci Policie ČR dne 17.11.2015 na Albertově, a kdo je uhradí.   

Sdělte nám prosím bez zbytečného prodlení výsledek nezávislého šetření a zjištění žádaných věci.

Vážený pane ministře, zajistěte prosím personálními opatřeními, aby u nás napříště nebyly policejně šikanováni a na svobodě omezováni nelhostejní občané, jimiž v českých zemích tradičně (1848,1939,1948,1967,1989, 201?) bývají vysokoškoláci, byť pod účelovou záminkou bezpečnostní ochrany - např. před islamistickým terorismem v zahraničí.

 

                   S pozdravem, za Klub angažovaných nestraníků, 

 

Ing. Jiří Domlátil, předseda

160 00 Praha 6, Raisova 3

 

 Rajče prazidentovi 2014

Rajče prazidentovi 2014

Tenkrát tady nebyl

Tenkrát tady nebyl

 


 

Státní znak ČR

 

Milan Chovanec

ministr vnitra


Praha 14. prosince 2015
Č.j.: PPR-32754-2/ČJ-2015-990400­
Počet listů: 1

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

k Vašemu dopisu ze dne 21. listopadu 2015, kterým jste vyslovil nesouhlas a znepokojení s průběhem a rozsahem bezpečnostního opatření, které proběhlo u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii v Praze na Albertově Vám sděluji, že omezení, které se týkalo vstupu do vymezeného prostoru, bylo nezbytně časově ohraničené a každý měl možnost přístupu do těchto prostor po skončení bezpečnostního opatření, případně s dostatečným časovým předstihem před jeho konáním. Jednalo se o standardní postup při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby s přihlédnutím ke zkušenostem z let minulých. Přijatá bezpečnostní opatření byla odpovídající aktuální evropské i vnitrostátní bezpečnostní situaci a poznatkům, které měla Policie ČR k dispozici. Činnost Policie ČR a zejména ochranné služby probíhala v čistě profesionální rovině bez jakýchkoliv politických či osobních konsekvencí.

 

Vážený pane předsedo, zákroky při větším nasazení policistů vždy budí pochybnosti o oprávněnosti či přiměřenosti v té či které části společnosti. Právě proto bylo dne 17. listopadu přistoupeno k takovým opatřením, která pokud možno nejšetrněji a v míře co nejmenší omezila ostatní občany, avšak rezignovat na zavedené bezpečnostní standardy při ochraně chráněných osob nelze.

 

Pokud obdržím podnět, svědčící o konkrétním pochybení jednotlivce při prováděném bezpečnostním opatření, se vší vážností a důsledností bude prošetřen. Jako celek Policie ČR splnila úkol k ochraně zdraví, života a majetku osob uložený zákonem.

 

S pozdravem

 

Chovanec

 

 

Vážený pan

Ing. Jiří Domlátil

předseda

Klubu angažovaných nestraníků

Raisova 3

160 00 Praha

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 168 hostů a žádný člen