• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Jiří Stránský a KAN

 

 

Vzpomínka na Jiřího Stránského

 

Po nedávném odchodu našeho přítele a příznivce Klubu angažovaných nestraníků pana Jiřího Stránského za jeho zemřelými kamarády a utýranými spoluvězni si dovolujeme připomenout některé spojitosti a základní fakta o něm.

Pan Jiří Stránský se narodil dne 12. srpna 1931 v Praze v rodině významného právníka JUDr. Karla Stránského. Jeho děda Jan Malypetr byl meziválečným československým předsedou vlády. V roce 1950 byl devatenáctiletý Jiří Stránský z politických důvodů vyloučen ze studií těsně před maturitou. V roce 1953 byl zatčen a komunistickou justicí nespravedlivě odsouzen za velezradu na 8 roků vězení. Tam prošel několik pracovních táborů včetně jáchymovských uranových dolů. Propuštěn byl až na amnestii v roce 1960. Od mládí byl činný ve skautském hnutí. Zároveň byl českým spisovatelem, scénáristou, dramatikem, překladatelem a básníkem. Čtrnáct let byl prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Pro Klub angažovaných nestraníků Jiří Stránský napsal úvahu „Proč jsme v KANu“ před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 – viz. http://www.kan.cz/proc-jsme-v-kanu-jiri-stransky. Zde mimo jiné píše:
„Členovi klubu lze věřit víc než členovi strany. Na vlastní kůži jsem mnohokráte pocítil, co je opak demokracie, o to víc vyzývám všechny, co chtějí, aby demokracie byla zastoupena tam, kde zastoupena má být, aby radši i pro sebe zvolili spíš klub než stranu“.

Z mecenášské iniciativy člena KAN, pana Josefa Vláška, byl založen Nadační fond angažovaných nestraníků. Cílem NFAN bylo ocenit a podpořit umělce, vědce, spisovatele a všechny, kteří za komunistického režimu svými díly, prací a životními postoji projevovali úsilí podávat pravdivé informace jako předpoklad pro obnovení práva a demokratické občanské společnosti, za což byli diskriminováni státními institucemi ČSR resp. ČSSR. Panu Jiřímu Stránskému Nadační fond angažovaných nestraníků dne 4. dubna 2014 udělil cenu Torzo naděje.

Jiří Stránský byl výrazným příkladem a nadějí naší společnosti pro současnost i budoucnost. Zemřel 29. května 2019.
 
Čest jeho památce!

Červen 2019

Ústřední rada KAN

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 96 hostů a žádný člen