Klub angažovaných nestraníků

Pozdravení celostátního sněmu TOP 09

konaného 25.11.2017

 

Dobrý den milé dámy, dobrý den vážení pánové. Rád bych popřál Vašemu čestnému předsedovi (věřím totiž, že sněm strany funkci čestného předsedy automaticky neruší) - Karlu Schwarzenbergovi zvlášť dobrý den a dobrých ještě mnoho let.

Dostalo se mi mimořádné cti, že mohu vystoupit zde na Vašem celostátním sněmu a pozdravit Vás jménem Klubu angažovaných nestraníků.

Na delší zdvořilostní zdravice však není vhodný čas v současné době, kdy se zrychluje politický návrat k předlistopadovému násilnému fízlodějskému režimu.

Edgar Alan Poe v jedné ze svých strašidelných povídek vypráví o věznici, kde se zločinci dostali z cel, kam naopak pozavírali personál, dozorce i vedení věznice a sami převzali jejich role věznitelů.

Podobná situace se stává skutečností po téměř dvou stech letech nyní, v České republice.

Obavu z takového bezprávného stavu cítíme v KANu už řadu let. Bude to asi tím, že Klub angažovaných nestraníků sdružuje výhradně občany bez komunistické minulosti a s čistým lustračním osvědčením, vesměs členy, kteří mají vlastní či v rodině bolestné a tragické zkušenosti s bezprávím v totalitním režimu. Tím důvodem je i poznání, že bezpráví plodí výrazná nadvláda jedné skupiny - jedné politické strany, která si je jistá, že svou moc uchvátila na věčné časy.

Proti udržení svobody, lidovlády, tolerance a slušnosti proto spolupracujeme s Konzervativní stranou a monarchistickou Korunou Českou. Za zmíněným účelem jsme s nimi před několika lety vytvořili formaci konzervativních politických subjektů, které říkáme „3K". Takovou spolupráci mohu vřele doporučit i vám, početně velkým politickým stranám.

Vaše vedení, resp. Vaše TOP 09 jako první z parlamentních stran si uvědomila stejnou nutnost a vyzvala ke spojení demokratických sil. Byla jedinou silnou stranou, která to myslela vážně. Důkazem o tom je smluvně ukotvená volební spolupráce Vaší strany s Klubem angažovaných nestraníků a s ostatními podporujícími politickými subjekty.

V této chvíli chci poděkovat Vám, pane předsedo Kalousku, neboť právě Vy jste se zasloužil a byl osobním garantem seriózní dosavadní spolupráce TOP 09 s naším Klubem angažovaných nestraníků.

Není důležité, že jméno našeho nepočetného hnutí se objevilo na veřejných kandidátních listinách vážené politické strany. Mnohem důležitější je, že Vámi řízená strana umožnila uplatnit všechny volební hlasy příznivců KAN. Vaše strana zajistila, že žádný hlas pro KAN nepropadl ve prospěch skupin usilujících o rozvrat demokratického ústavního pořádku a ovládnutí státu jako nástroje pro dosažení soukromých kořistnických cílů.

Za to jsme, a zůstaneme Vám vděční.

Vážení političtí přátelé a kolegové, nastoupili jste cestu spolupráce lidí dobré vůle, spolupráce bez malicherných výhrad. Aktuálně úspěšný „Demokratický blok" ve Sněmovně je nadějným příslibem do budoucna. Prosíme Vás, vytrvejte a podporujte vzájemné porozumění, a, byť různé ale spojitelné, spojujte. Je to nejúčinnější způsob jak čelit skutečné agresi.

Váš dnešní sněm zřejmě přinese změnu vedení Vašeho výkonného výboru. Dodnes jsme vnímali TOP 09 jako politickou stranu vedenou člověkem, který umí jednat noblesně i tvrdě, vždy na rovinu, nikomu se nepodbízí, a bleskurychle se orientuje v bitvě názorů i záludných návrhů, – jako stranu vedenou osobností „churchillovského typu". Vězte, že my „malí" bychom rádi, aby si Vaše strana zachovala podobné celkové charisma, pokud jen to bude možné.

Věřím, že i Vás odrazuje příklad ČSSD, v níž je tradicí svého předsedu unaveného bojem za stranu nepodržet, a když už je doslova uštvaný, hodit ho přes palubu a zapomenout na něho. Věřím, že něco takového se u Vás nemůže stát.

Za nečekaně horším výsledkem podivných voleb nehledejte chybu a příčinu ve Vašem zásadním kulturně politickém směřování k Západu, svobodě, demokracii. Vždyť kyvadlo voličské přízně může být příště na opačné straně. Nám je sympatické i Vaše dosavadní zaměření na voliče hlouběji přemýšlivé, kteří znají hodnotu tradice, odpovědnosti a prosperity.

Jsme na jedné velké lodi. Bude-li to možné a třeba, v tomto smyslu Vám svými skromnými silami rádi pomůžeme.

My neuhýbáme už skoro padesát let.

Podobně spoléháme na Vás. Věříme Vám.

Děkuju za pozornost.

Jiří Domlátil, 25. listopadu 2017

(c) 2018 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 5