• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Jubileum pendrekového zákona

 

 

„Pendrekový zákon“
 

Před padesáti lety (22.8.1968) vstoupilo v platnost Zákonné opatření Federálního shromáždění ČSSR č.99/1969. Tehdejší rádoby reformátoři – prezident Ludvík Svoboda, předseda federální vlády Oldřich Černík a předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček - rok po vstupu okupačních vojsk schválili tzv. Pendrekový zákon, kterým legalizovali násilné potlačování všech projevů demokracie v tehdejší ČSSR.

Tímto bylo legalizováno násilné potlačování projevů demokracie tehdejšími mocenskými orgány jako Veřejná bezpečnost, Vojska ministerstva vnitra, Československá lidová armáda nebo Pohraniční stráže; tímto dokumentem byla za normální považována i činnost ozbrojené složky KSČ – Lidové milice tak de facto bez trestu provedly dne 21.srpna 1969 v Praze usmrcení odpůrců okupace a nastupující normalizace.

Je to sice půl století, ale i v dnešní době stále ještě v Evropě jsou potlačovány pokusy o demokratický vývoj v některých, stále ještě totalitních zemích – viz. potlačování demonstrací, zatýkání ze strany ruské policie a OMONu a šikanování a neadekvátní tresty (odebírání dětí, desítky let v kriminálech).

Postoje prezidenta ČR Miloše Zemana, který ignoruje Ústavu ČR například tím, že odmítá jmenovat představitele vlády ČR dle návrhu premiéra, resp. představitelů stran vládní koalice, vyvolávají vážné obavy, že podobné totalitní praktiky nemusejí být zapomenuty ani v dnešní době v ČR.

Orientace Hradu na východní diktatury nevylučuje, že i v našich končinách nedojde k potlačování názorů těch, kteří nebudou souhlasit s politikou Hradu nebo některých představitelů vládní koalice.

Neměli bychom proto zapomínat na naši vlastní historii, ani být lhostejní k tomu, co se nyní děje v některých zemích Evropy.

Klub angažovaných nestraníků varuje před nebezpečím pro demokracii přicházející z východu a od domácích kolaborantů již od r. 1968. Pakliže stále trvá toto nebezpečí (viz napadení Ministerstva zahraničních věcí ruskou GRU a pronásledování osob objektivně informujících o Rusku, ruští trollové, nebo Moskvou a Pekingem subvencovaní místní demagogové atd.), je třeba i v srpnu 2019 aktivovat a ze lhostejnosti probudit všechny slušné, myslící a racionálně uvažující, demokracii vyznávající občany!

Nepřipusťme dnes instalaci cizích totalitních praktik do českého prostředí tak, jak k tomu došlo před 50 lety!

16.8.2019

M.Tausch

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 213 hostů a žádný člen