• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Je čas dokončit listopadovou revoluci

 

 

 Je čas dokončit listopadovou revoluci
 

Nejúspěšnější importovaný bandita, jemuž přes všechna varování byly (klíči i paklíči) odemykány všechny české dveře až k moci největší, naverboval vypočítavé prospěcháře ve vlivných pozicích do své soukromé sítě. S její pomocí si pak zprivatizoval stát a jeho instituce do podoby své vlastní firmy. Disciplinovaná mafiánova armáda zákonodárců a státních úředníků od té doby logicky usiluje o cíl nejvyšší – neomezenou moc a blaho vůdce.

Naproti tomu občanská, ani politická parlamentní opozice se při trvajícím nedostatku své dobré vůle nedokáže spojit a utvořit svazek rovnoprávných demokratických názorových skupin. Výchova a vzdělání jim dodaly přílišné sebevědomí a svázaly jim ruce slušností, poctivostí a úctou k pravidlům. Tito lidé jako kdyby nepoznali, že na primitivního grázla slušnost neplatí a nelze ho zastavit standardním jednáním, natož postupem podle pravidel vykládaných právě oním psychopatickým zločincem nebo družinou jeho poddaných.

Nedostatek odvahy vystoupit z vlastního pohodlí a překročit zvyklosti zakrývají takzvaní zodpovědní politici korektními slovy a všelijakými důvody, např. strachem z porušení stability společnosti. Raději alibisticky přistupují na neplodná řešení a na oddalovací a zastírací taktiku protivníka, takže on postupuje dál ke svému vítězství, jímž ve skutečnosti je zcela vypleněná země. V dějinách zaniklých režimů, států, říší či civilizací to není nic nového.

Přes okolnosti a podmínky méně příznivé než v roce 1989 organizátoři „Milionu chvilek“ dokázali pospojovat lidi pro dobrou věc a zázračné množství jich dostali na náměstí. Po dalším mnohohlasném vyzývání hluchých „nadlidí“ na Letné bude jen na vedoucích spolku „Milion chvilek pro demokracii“, jestli se odhodlají přejít k účinnějším akcím pasivního a jiného občanského odporu, když pokročilost destrukce demokratických principů a ústavního pořádku opravňuje svobodnou společnost k použití jakýchkoli přiměřených prostředků odporu jak podle Listiny, tak podle principu mravního.

Po úspěšném naplnění náměstí, vedoucí „Milionů chvilek“ berou na sebe obrovskou tíhu odpovědnosti za osud naší země. Doufejme, že si svou odpovědnost uvědomují. Pomáhejme a věřme, že mladí organizátoři probuzenou společnost neunaví a neopustí, dokud ta své věci veřejné důkladně nenapraví. Jinak by česká společnost zas na desítky let upadla do hluboké až cynické lhostejnosti. Právě na to se nepřátelé demokratických pořádků v čele se svým vůdcem nedočkavě těší.
 

6. června 2019

Jiří Domlátil, KAN

 

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 346 hostů a žádný člen