• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Spolupráce KAN s KDU-ČSL

 

kan logo

 

Klub angažovaných nestraníků


 

 Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN 12.1.2019

 

Vážený pane poslanče Zdechovský,

laskavostí předsedy Konzervativní strany Dr. Jana Kubalčíka jsem získal Vaši e-m adresu.

Spojitě s dohadováním způsobu a míry spolupráce v přípravě voleb do Evropského parlamentu v minulých měsících jsem se oklikou dozvídal o Vašem údajném osobním zájmu o podíl Klubu angažovaných nestraníků v podpoře kandidátní listiny KDU-ČSL.
KAN zaujal k nabídkám Evropské koalice pro Prahu hned od počátku zdrženlivé stanovisko, neb naše členská základna preferuje co možná největší samostatnost v tomto druhu voleb. I když celou věc, tedy i kandidátní listinu nemáme technicky zcela „uzavřenou“, považuji za nepravděpodobné, že bychom jako Klub angažovaných nestraníků změnili své kolektivní rozhodnutí, že se naše hnutí v roce 2019 zúčastní voleb do Evropského parlamentu samostatně pod vlastním jménem.

K celostátní veřejné politické spolupráci Klubu angažovaných nestraníků konkrétně s KDU-ČSL :

Přesvědčuji se v KANu průběžně, že se vesměs cítíme být názorově blízcí zdravým konzervativním proudům ve Vaší politické straně.
Členové KAN a naši příznivci si ale pamatují i hlasování v Poslanecké sněmovně (25.9.2014?), kdy poslanci KDU-ČSL se spojili s ČSSD a hnutím ANO, a odhlasovali podle záměru prezidenta Zemana změnu návrhu služebního zákona, že na rozdíl od níže postavených občanů ministři vlády mohou být pozitivně lustrováni, tedy mohou pocházet z nejkrutějších represivních složek zločinného komunistického režimu. To proto, aby se známý zasloužilý konfident Státní bezpečnosti Andrej Babiš mohl chopit veledůležité ministerské funkce. V našich očích v té chvíli vaši poslanci převrátili na hlavu mravní princip chápání zla, dobra a spravedlnosti. Od té doby jsme svědky toho, před čím jsme varovali. Jakoby „samospádem“ nezadržitelně postupuje obsazování vlivných pozic ve státě lidmi, jimž vyhovuje současná relativizace mravních křesťanských hodnot, a lidmi podporujícími nárůst politického a ekonomického násilí.

Kromě dobrého zdraví a rodinného štěstí do nového roku přejeme úspěšnou politickou budoucnost zejména těm reprezentantům resp. členům KDU-ČSL, kteří si uvědomují dopad historického kroku vaší politické strany, snaží se ho napravit, brzdit totalitarizaci české společnosti, a mají odvahu se přiměřeně omluvit.

Přímý zájem KDU-ČSL o podporu jmenovitě od Klubu angažovaných nestraníků z mého pohledu vyvrcholil po několika měsících Vaším dovolením předat mi Vaši e-m adresu a Vaším souhlasem, že Vám, pane europoslanče, mohu napsat elektronický dopis. Teď poskytnutou možnost tímto sdělením využívám a tlumočený zájem KDU-ČSL o vysvětlení postoje KAN s přátelskou upřímností snad v nejnutnější míře uspokojuji.

S přátelským pozdravem,

Jiří Domlátil, předseda Ústřední rady KAN,

Praha 6, Raisova 3
tel. 24 24 99 888

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 215 hostů a žádný člen