• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

KAN k Vratislavu Mynářovi

 

kan logo

 

Klub angažovaných nestraníků


 

 Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN 12.1.2019

 

KAN upozorňuje již 50 let na nebezpečí ohrožení demokracie a ztráty svobod v naší zemi. Proto nemůžeme nyní nereagovat, pokud se objevují důkazy ve formě výpovědí dotčených soudců ohledně snah o ovlivňování rozhodnutí a rozsudků Hradem.

Je absurdní, jestliže kancléř Vratislav Mynář (který doposud nepředložil ani za 5 let slibovanou bezpečnostní prověrku, v jehož okolí se pohybují lidé s úzkými vazbami na východní diktatury jako je Rusko a Čína), iniciuje jednání s nezávislými soudci, kde jim sděluje představy, jaké by si Hrad, resp. prezident této země, přál v rozhodnutí nebo v usnesení soudu.

Apelujeme tedy na občany naší republiky, aby si vzpomněli, jak netransparentní bylo financování volební kampaně Miloše Zemana před prezidentskými volbami a co všechno nasliboval občanům, pokud mají pochybnosti o tom, jestli pravdu nyní mluví kancléř nebo dotčení soudci. Je-li tomu tak, že tu Hrad má snahu zasahovat do soudních řízení, je to jen další doklad toho, že se vzdalujeme demokracii a stáváme se diktaturou.

Věříme, že kompetentní orgány přešetří celou záležitost.

V Praze dne 12. 1. 2019

Za ÚR KAN

Ing. J. Domlátil, předseda

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1505 hostů a žádný člen