• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Prohlášení KAN k 17.11.2018

 

kan logo

 

Klub angažovaných nestraníků


 

KAN k 17. listopadu

17. listopadu si připomeneme, že je tomu 79 let od událostí navazujících na zastřelení Václava Sedláčka a tragické smrti Jana Opletala a 29 let od potlačení demonstrace studentů, která vyvrcholila pádem komunistického režimu.

Asi by ještě v době poměrně nedávné nikoho nenapadlo, že právě po půl století opět bude běžné, aby politické subjekty inklinující k fašismu, nacismu a bolševismu se snažily propracovat k moci jak v naší zemi, taktéž v okolí (Sasko, Slovensko), že ve Střední Evropě bude běžné vyhrožovat smrtí nebo dokonce rovnou zabíjet novináře, kteří budou upozorňovat na nebezpečí ohrožení demokracie.

Ještě před pár lety jsme byli pyšní na to, že jsme součástí demokratických zemí v rámci EU, že naši bezpečnost zaručuje členství v NATO, nenapadlo by nás, že v roce 2018 bude někdo zpochybňovat naše zakotvení v těchto demokratických strukturách.

Pakliže i politikové vládních stran zpochybňují účast AČR v misích NATO a požadují stažení našich vojáků, kteří na rozdíl od politické garnitury ještě dávají najevo, že jsme nezpochybnitelnou součástí Severoatlantické aliance, logicky se nabízí otázka, zda bude možné za rok si ještě připomínat 30 let od pádu komunismu v této zemi. Pokud jsou zdržovány potřebné zakázky na obnovu vojenské techniky Armády ČR, které by nás zbavily závislosti na dodávkách sovětských náhradních dílů, není to snad snaha mít opět dodávky armádní techniky z Ruska nebo rovnou opustit demokratické struktury a inklinovat zpět k
ruskému imperialismu?

Dočkáme se tedy příští rok, kdy si budeme připomínat 80 let od tragického potlačení studentské revolty a popravy jejích vůdců, nové totality? Dočkáme se po 30 letech důstojného připomenutí výročí pádu komunismu anebo budeme vystupovat z EU, NATO a orientovat se intenzivněji k východním diktaturám?

Budeme rok od roku, den ode dne, přihlížet jen pasivně tomu, jak tato země ztrácí svůj kredit a důvěryhodnost u koaličních partnerů? Probere se tento národ anebo již zcela ztratil úctu a pokoru k předchozím generacím, rozum a zdravý úsudek nahradil přebíráním dezinformací, nepravd a lží?

Letos jsme se jako národ patrně už vyčerpali tím, že jsme si připomínali 100 let od vzniku Československa, aniž bychom si uvědomili, jak se ideálům tohoto státu postupně vzdalujeme.

Spadneme za rok, v den kulatých výročí, ještě hlouběji anebo už konečně se zbavíme egoismu a pasivity, a ukážeme, že jsme zůstali svobodným demokratickým národem ve středu Evropy?


V Praze dne 3.11.2018         

Za ÚR KAN :      Ing. J. Domlátil v.r.      Ing. M.Tausch v.r.

 


 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 195 hostů a žádný člen