• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

KAN k 100. výročí Československa

 

kan logo

 

Klub angažovaných nestraníků


 

Prohlášení KAN

ke  stému výročí založení republiky

28. října 2018

 

Humanismus, vzdělanost, víra a rovné právo člověka na důstojnost, to byly hlavní ideály, na nichž byl od roku 1918 budován nový svobodný stát Čechoslováků – Republika československá. Ačkoliv příslušného cílového ideálního stavu prvorepublikové společnosti, tzn. naplnění zmíněných ideálů nebylo (ani nemohlo být) beze zbytku dosaženo, takzvaná „První republika“ i se všemi svými nedostatky pro nás je a zůstává vzorem resp. příkladem lepší a spravedlivější společnosti.

KAN při svém vzniku v roce 1968 přidal k Masarykovým ideálům vyspělé společnosti myšlenku politiky bez politikaření a myšlenku nahradit hierarchii moci hierarchií autority.

Dnes, jedno sto roků od založení samostatného státu Čechů a Slováků, nemůžeme bohužel popravdě říci, že občanská společnost České republiky směřuje k cíli v duchu ideálů, které pomáhají ideu suverénního státu svobodných občanů přetvářet ve skutečnost. Naopak, ve společnosti rozdrobené pragmatickým sobectvím jsme svědky, jak vzdělaní svobodomyslní nestraníci nedobrovolně ztrácejí vliv na dění a jak mocenské pozice zaplavují prospěcháři prostí veškeré kultivovanosti zakladatelů a budovatelů stoletého státu.

KAN nepřestal spoléhat na zodpovědné občany s dobrou vůlí, zejména na vzdělané demokraty nestraníky, odborníky ve svých oborech, že nepodlehnou všeobecnému masivnímu otupování lidského ducha a potlačování samostatného kritického myšlení, a ve jménu budoucnosti příštích generací ve zdejším evropsky civilizovaném státě najdou ve svém okolí sounáležitost a budou se spojovat s obránci ideálů, z nichž náš stát před sto lety vzešel.     

 

Za Klub angažovaných nestraníků,

Jiří D o m l á t i l , v. r.

předseda Ústřední rady KAN

 


 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 791 hostů a žádný člen