• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Předseda Koruny České k 50. výročí KAN

 

 

Předseda Koruny České Petr Nohel

vystoupil

na konferenci k 50. výroční založení Klubu angažovaných nestraníků

pořádané v ústředí Akademii věd ČR

Praha, 21. dubna 2018

Dobrý den dámy a pánové,

v prvé řadě bych chtěl říci, že moc děkuji za pozvání na toto Vaše padesátileté výročí. Velmi si jej vážím, protože mě samotnému ještě není padesát let. Jsem o deset let mladší, narodil jsem se až deset let po osmašedesátém, a právě proto si velice vážím toho, že zde dnes mohu být s Vámi.

Nevážím si ale jenom tohoto Vašeho pozvání, ale celého KANu jako takového. Jestliže je nějaká organizace založena v roce 1968 a v témže roce v září je zároveň zakázána, tak to v kontextu doby svědčí o jejím vysokém morálním kreditu. Věci, které se zakazují v dobách, které nepřejí demokratické diskusi, zpravidla tyto režimy přetrvají. Sám za sebe mohu říci, že jsem velmi rád, že nejenom Koruna Česká, ale také KAN a také Konzervativní strana se, jak víte, v loňském roce spojily a podle svého nejlepšího svědomí jako jeden muž, ale každý sám za sebe deklarovali, že stojí na straně demokratických principů a obecně zachování demokracie v této zemi, což se projevilo naší podporou strany TOP09, což pro nás představovalo jasnou alternativu k nebezpečí, které se u nás objevilo, a které identifikujeme.

Chtěl bych říci, že je-li na nás pohlíženo jako na strany malé nebo mimoparlamentní, nebo – řečeno slovníkem těch větších stran – vlastně bezvýznamné, tak bych chtěl připomenout, že naše síla spočívá především v tom, že my právě pro svoji velikost můžeme fungovat pouze ve společnosti, která je demokratická, a pouze ve společnosti, která je ústavní. Jsme to právě my, ti takzvaní malí, kteří jsme velice citliví na jakoukoliv totalitární tendenci, která se ve společnosti začíná objevovat. A máme pocit, že něco takového se v dnešní době bohužel objevuje.

Mě jako monarchistu samozřejmě nepřekvapí, že opět po cca dvaceti letech měníme režim, což se od roku 1918 opravdu stává v průměru jednou za dvacet let a těžko spočítáme, žijeme-li v páté, v šesté, nebo maximálně v sedmé republice. Přesto jsem velice rád, že i přes některé názorové rozdíly se dokážeme spojit, sjednotit se v těchto důležitých věcech a táhnout za jeden provaz. Myslím si, že právě my, takzvaní malí, můžeme být tím klíčovým jazýčkem na vahách v této společnosti, která si bude všímat i nestranické politiky, a nebude tím jazýčkem na vahách Komunistická strana, která, přiznejme si, už mnoho let tím jazýčkem na vahách je a to v našem Parlamentu.

A protože je naše demokracie ohrožena, tak je třeba, abychom si nejen připomínali, tak jako dnes, významná výročí vzniku našich subjektů, ale abychom především pro naši demokracii něco udělali. Protože zde reprezentuji Korunu Českou, která je stranou monarchistickou, musím jenom dodat, že spousta lidí se domnívá, že nejsme demokratičtí, že snad usilujeme o obnovu nějaké formy feudalismu – to v žádném případě! Naopak – kolegové z těch velkých, známých parlamentních stran, byli překvapení, že ani já jako předseda si nebouchnu do stolu a věci podle mého přání, ale že všechno u nás podléhá zcela jasné a demokratické diskusi.

Jsem proto rád, že se dnes mohu potkat s lidmi, kterých si opravdu vážím, a kteří pamatují tu dobu, kterou já nepamatuji, ale o které věřím, že musela být těžká. A jsem rád, že to jsou lidé, kteří neuhnuli ze svého smýšlení, stáli si za svým a stojí si za svým i dnes.

V této nás čeká těžký úkol. Zúčastnili jsme se panem předsedou Domlátilem například debaty o tom, jestli stojíme na východě nebo na západě, a shodli jsme se na tom, že naše prozápadní a prodemokratická orientace je jasná, ale zároveň to neznamená, že všechno, co přichází ze západu, je pro nás nepřijatelné – zejména ony sociální experimenty, tedy jako sociální inženýrství a další záležitosti tohoto původu.

Nesmíme si totiž myslet, že síla našeho kontinentu, jak se nám snaž někteří namluvit, je v tom, že jsme se sekularizovali, a že hodnoty jako svoboda, demokracie, respekt k jinému, jsou něčím, co můžeme od našich kořenů, tedy od křesťanství, odstřihnout a nechat žít samy o sobě. Sami vidíme, kam to vede. Odstřihneme-li tyto vlastnosti od jejich kořenů, tak se nám stává ze svobody totalita, a z bratrství, řekněme, řízená politická korektnost. Je třeba si uvědomit své kořeny a stát si za nimi, jinak nemůžeme pracovat pro budoucí svět, ať už v něm budeme setkávat s lidmi jakýchkoliv názorů. Nejen proto Vám přeji všechno nejlepší k Vašim padesátým narozeninám.

Za monarchistickou stranu Koruna Česká

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 219 hostů a žádný člen