• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Prohlášení KAN 50 let vzniku

 

 

Prohlášení KAN

u příležitosti padesáti let od jeho vzniku

 

„Král je nahý." Nelze to nevidět.

A přesto profesionální politici, zaslepení vidinou několika dalších let ve výnosných pozicích, viditelně nevidí, že se rozběhl státní převrat, jehož se sami účastní.

Na restauraci totalitního režimu se ostatně podílí každý, kdo necítí spoluodpovědnost i za to, co zavinili jiní.

V této kritické osudově historické chvíli je na nestranících, tedy na občanech stranících jen dobrým mravům, nenechat státem živenou mafii pohrávat si s našimi osudy. Vezměme si je zpět do svých rukou. To se však nezdaří, nespojíme-li svobodomyslné lidi a demokratické síly.

Klub angažovaných nestraníků vyzývá všechny spolky a uskupení, angažované české občany, od lidí bezmocných až po zodpovědné ústavní činitele, spojujme a spojme se, spolupracujme a jednotně postupujme proti přívalu zla. Budoucí generace nás neomluví, promarníme-li šanci svést spravedlivý zápas se zlem za veřejné dobro. Šance dnešní může být na dlouho šancí poslední.

Opřený o padesát let svých politických zkušeností, KAN = Klub angažovaných nestraníků, podává ruku všem poctivým aktivním lidem, jejichž zájmem je zachovat ústavní a společenský pořádek v duchu idejí Listopadu 1989. Stvořme funkční organizační a koordinační pracovní tým. Naše činy musí být promyšlené a účinné. KAN nikdy nepodlehl ideologickým dogmatům a doktrínám. Může přispět nezbytnou mediátorskou či moderátorskou činností.

Chování a historie lidské společnosti se opakují jakoby zákonitě. Nezapomínejme, že právě dnešní zdánlivě všední den může být ten zlomový, historický.

 

Duben 2018,

Klub angažovaných nestraníků

 

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1454 hostů a žádný člen